LỢI ÍCH CỦA ISO 9001

Có một chứng chỉ ISO 9001 sẽ đem lại lợi ích tối đa cho tổ chức của bạn nếu tổ chức tiếp cận triển khai ISO 9001 theo hướng thực tế. Điều này đảm bảo các hệ thống quản lý chất lượng được điều chỉnh, thực hiện để cải tiến kinh doanh và không phải chỉ đơn thuần là một chuỗi quy trình và nhân viên khó quản lý được.

Nhờ áp dụng một cách tiếp cận được tạo ra nhằm triển khai các phương pháp thực hiện công việc hiệu quả và tập trung vào mục tiêu kinh doanh của tổ chức, bạn sẽ đạt được một hệ thống giúp và hỗ trợ các nhân viên của mình và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.

Dù bạn sử dụng chuyên gia đánh giá bên ngoài hay phân bổ nguồn lực nội bộ để thực hiện các cuộc đánh giá ban đầu, bạn cũng sẽ phải đảm bảo họ có được cam kết từ lãnh đạo cấp cao để đảm bảo mọi bộ phận trong tổ chức nhận thức được tầm quan trọng của quá trình công nhận ISO.

Chứng nhận ISO 9001 không chỉ phù hợp với những tổ chức lớn mà còn phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và đem lại nhiều lợi ích cho họ như tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cuối cùng cải thiện các mối quan hệ với khách hàng.

Một số lợi ích mà tổ chức có thể nhận được:

    Đem đến cho quản lý cấp cao một quá trình quản lý hiệu quả
    Lập ra các lĩnh vực trách nhiệm trong toàn tổ chức
    Là bắt buộc nếu bạn muốn đấu thầu một số công việc trong lĩnh vực công
    Chuyển một tin nhắn tích cực tới đội ngũ nhân viên và khách hàng
    Xác định và khuyến khích các quá trình hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn
    Làm nổi bật những điểm thiếu sót
    Giảm chi phí
    Cung cấp đánh giá và cải tiến liên tục
    Các cơ hội tiếp thị

Một số lợi ích mà khách hàng của bạn có thể nhận được:

    Chất lượng và dịch vụ được cải thiện
    Giao hàng đúng hạn
    Thái độ đúng đắn ngay từ đầu
    Sản phẩm trả lại và phàn nàn ít hơn
    Đánh giá độc lập chứng minh cam kết về chất lượng

Xem thêm tuyên bố của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF ) và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) về thành quả mà chứng nhận ISO 9001 đem lại

Xem Top 10 lý do để chứng nhận ISO 9001

Chúng tôi là một tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận, do vậy, trước khi bạn cân nhắc bắt đầu thực hiện hệ thống, hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để tìm hiểu chúng tôi có thể giúp bạn những gì Hoặc trở lại web chính: www.acsregistrars.vn để tìm hiểu các tiêu chuẩn khác.

Lợi ích của đánh giá chứng nhận ISO 9001