ISO 9001 là gì?

Chào mừng bạn đã ghé thăm website của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn hữu ích để giải thích
ISO 9001 là gì và nó có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.

ISO 9001 là một trong số các tiêu chuẩn thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Chúng tôi là một tổ chức
chứng nhận được UKAS công nhận, vậy nên trước khi bạn cân nhắc bắt đầu triển khai hệ thống, hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu xem chúng tôi có thể giúp bạn những gì.

Ngày 15/09/2015 Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO - International Organization for Standardization) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 9001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng hàng đầu của ISO.

Chứng nhận ISO 9001 sẽ đem đến cho công ty bạn hệ thống quản lý tạo nền móng vững chắc để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, tạo động lực cho nhân viên và liên tục cải tiến.

Đăng ký để nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015  

đánh giá chứng nhận ISO 9001, chung nhan ISO 9001

Chứng nhận ISO 9001 thích hợp cho mọi loại hình tổ chức và được thừa nhận trên toàn thế giới như một hệ thống quản lý chất lượng vô giá. Chứng nhận thích hợp cho mọi tổ chức thuộc mọi lĩnh vực công nghiệp và sẽ giúp tổ chức của bạn cải thiện các quá trình quản lý để cạnh tranh trong khu vực hoặc trên toàn cầu.

Quá trình liên quan đến toàn bộ tổ chức và cần được cam kết bởi lãnh đạo cao cấp chứ không chỉ là chức năng của Phòng Chất lượng. Để đạt được chứng nhận ISO 9001, tổ chức của bạn cần phải chứng minh được mình đáp ứng được các yêu cầu quy định và áp dụng hiệu quả hệ thống để đem đến lợi ích thực sự cho khách hàng.

UKAS công nhận đánh giá chứng nhận ISO 9001 UKAS công nhận đánh giá chứng nhận ISO 14001 OUKAS công nhận đánh giá chứng nhận OHSAS 18001 UKAS công nhận đánh giá chứng nhận ISO 27001
ISO 9001
Hệ thống Quản lý Chất lượng
ISO 14001
Hệ thống Quản lý Môi trường
OHSAS 18001
Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp
ISO 27001
Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

Phạm vi

Là một tổ chức được chứng nhận ISO 9001, bạn sẽ thực hiện các yêu cầu đối với hệ thống quản lý cho mọi lĩnh vực kinh doanh bao gồm:

    Cơ sở vật chất
    Con người
    Đào tạo
    Dịch vụ
    Trang thiết bị

Đánh giá liên tục

Đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 là bước đầu tiên trong quá trình cải tiến liên tục giúp đem lại những công cụ quản lý cần thiết để cải thiện việc thực hiện công việc trong toàn tổ chức của bạn.

Công nhận của UKAS

Bạn cần phải chỉ định một người giúp bạn tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ, hỗ trợ viết Sổ tay chất lượng và các quy trình, và giúp bạn đạt chứng nhận của hệ thống.

Chuyên gia đánh giá ISO 9001

Khi bạn đã cảm thấy thỏa mãn bởi toàn bộ tổ chức của mình đang làm việc theo các chỉ dẫn trong hệ thống quản lý chất lượng, đó là lúc thích hợp để mời một chuyên gia đánh giá ISO 9001. Việc đánh giá có thể được thực hiện bởi nhiều tổ chức chứng nhận, tuy nhiên, bạn cần lưu ý răng không phải tất cả các tổ chức đánh giá ISO 9001 đều được UKAS công nhận. Nếu bạn không mời một tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận, chứng nhận của bạn có thể sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Phiên bản ISO 9001:2015 đã được ban hành vào 15/09/2015, để cập nhật những thông tin mới nhất về phiên bản mới của Tiêu chuẩn ISO 9001, xin vui lòng truy cập tại: http://iso9001.vn/tin-tuc.html

ACS Registrars được UKAS công nhận, để biết thêm thông tin chi tiết về chứng nhận ISO, vui lòng ghé thăm website chính của chúng tôi: http://acsregistrars.vn